Skip to main content

Wykaz programów i placówek leczniczych

Działanie na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem

Dostępna jest strona internetowa www.pokrzywdzeni.gov.pl która ma zapewnić łatwiejszy dostęp do informacji osobom pokrzywdzonych przestępstwem. Zainteresowani, korzystając z odpowiednich zakładek, uzyskają wiedzę odnośnie m.in. ośrodków pomocy utworzonych w Polsce, instytucji udzielających wsparcia psychologicznego praw ofiary, kompensaty i informacji prawnej. Mogą również zadawać pytania (zakładka „Najczęściej zadawane pytania”).

Bazy danych instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w 2023r. 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podkarpackiego 2023r.

Rejestr miejsc, w których gminy udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym.

Wykaz OPS.

Wykaz PCPR.

TAB.1 Wykaz podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową.

TAB.2 Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in. podmiotów udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym.

TAB.3 Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej.

TAB.4 Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową.

TAB.5 Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

TAB.6 Wykaz SOW (Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia).

TAB.7 Baza danych osób nadzorujących.

Ośrodki i Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem działające na mocy umowy z CARITAS Diecezji Sandomierskiej 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa Województwa Podkarpackiego

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK)

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Oferta - zapisy do Programu "DOM BEZ PRZEMOCY" - PCPR w Mielcu

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Dane podmiotów z Powiatu Mieleckiego

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia na terenie Województwa Podkarpackiego  

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Informator w sprawach dotyczących obecności kuratora sądowego przy kontaktach rodziców z dziećmi

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 692