Strona główna

SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU

ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

NIP: 867 - 11 - 67 - 949

Regon: 000324470

tel.: (0-15) 688-25-00      
fax. (0-15) 688-27-12

e-mail: sekretariat@tarnobrzeg.sr.gov.pl

 

KOMUNIKAT !!!

OGRANICZENIE W DOSTĘPIE DO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W TARNOBRZEGU

1. W związku  z zagrożeniem epidemicznym wirusem  COVID-19 (koronawirus) oraz w celu  zapobiegania i przeciwdziałania  zarażeniu wprowadzone zostały ograniczenia w możliwości uczestniczenia w zaplanowanych rozprawach i posiedzeniach oraz wizytach w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu (zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu nr 26/2020 oraz zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu nr 47/2020 - obowiązuje od 01.06.2020r.).

UWAGA!

Wejście do budynku Sądu możliwe jest tylko w masce ochronnej i rękawiczkach jednorazowych !!!

2. Od dnia 13 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r. zostają ODWOŁANE wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne za wyjątkiem spraw pilnych. Decyzję o konieczności odbycia posiedzeń podejmuje sędzia referent. Wstrzymane zostało także wyznaczanie terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020r. poza sprawami pilnymi. ODWOŁANE zostały także wyznaczone na ten miesiąc rozprawy i posiedzenia z udziałem osób trzecich, za wyjątkiem spraw pilnych. W dalszej kolejności odwołane zostały wokandy do 29 maja 2020r. (gdzie przewidziana została obecność stron i innych osób) - również za wyjątkiem spraw pilnych.

3. W zakładce ODWOŁANE WOKANDY na bieżąco publikowane są sygnatury spraw zdjętych z wokandy.

4. Z dniem 18 marca 2020r. wstrzymuje się wysyłkę wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i bieg innych terminów procesowych (sądowych), z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych, jak też wstrzymuje się przekazywanie akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.

5. Wstrzymuje się do 15 maja 2020r. osobiste przyjmowanie interesantów przez Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Podawcze, Kasę Sądu Rejonowego, Monitor Sądowy i Gospodarczy, Biuro Podawcze i Centralną Ewidencję Ksiąg Wieczystych. Od dnia 19 marca 2020r. Biuro Obsługi Interesanta oraz Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego urzędują (telefonicznie i mailowo) w godzinach: w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, w pozostałe powszednie dni tygodnia od godz. 7:30 do 15:30.

6. Czytelnia Akt będzie dostępna dla osób po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu przeglądania akt.

7. Informacje o sprawach możliwe są do uzyskania pod numerami telefonów BOI oraz Wydziałów jak też za pośrednictwem Portalu Informacyjnego (informacje w aktualnościach jak też w zakładkach dostępnych po lewej).

8. Osoby wezwane do Sądu, których rozpraw i posiedzeń nie odwołano, zdradzające objawy infekcji układu oddechowego oraz z gorączką proszone są o powstrzymanie się z przybyciem do Sądu oraz o telefoniczny/e-mailowy kontakt z Wydziałem, w celu wskazania, w jakiej sprawie i w jakim charakterze zostały wezwane.
Powyższe może być podstawą do ewentualnego usprawiedliwienia nieobecności.

9. Wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu Kuratorskiej Służby Sądowej.

10. Ograniczeniu funkcjonowania podlegają także działające w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu kancelarie komornicze. Wstrzymany zostaje kontakt bezpośredni interesantów z pracownikami kancelarii komorniczych na okres do 22 maja 2020r.  z zachowaniem możliwości kontantu telefonicznego lub mailowego.

 

 

W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi stron postępowań sądowych, pełnomocników (obrońców), prokuratorów oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi postępowaniami uprzejmie informujemy, że czas oczekiwania na połączenie telefoniczne z pracownikiem BOI może zostać wydłużony z uwagi na bezpośrednią obsługę interesantów w budynku Sądu.


Aktualności

2020-05-22
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu nr 49/2020 z dnia 22 maja 2020r. w sprawie zamknięcia kancelarii komorniczych działających przy Sądzie Rejonowym w…
2020-05-21
Informujemy, iż w związku z Zarządzeniem nr 47 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 21.05.2020r.  obowiązują nowe procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia…
2020-05-20
Zgodnie z Zarządzeniem nr 45 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 19maja 2020r. odwołane zostały terminy rozpraw oraz posiedzeń jawnych (z obecnością osób trzecich)…
2020-05-15
Zgodnie z zarządzeniem nr 44/2020 Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 15 maja 2020r. przedłużone zostają ograniczenia w funkcjonowaniu kancelarii komorniczych działających w obszarze…
2020-05-14
Zgodnie z Zarządzeniem nr 43 Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 14 maja 2020r. odwołane zostały terminy rozpraw oraz posiedzeń jawnych (z obecnością osób trzecich)…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-09-12 20:34
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2020-05-21 16:05
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 604 954