Wykaz sędziów i referendarzy sądowych

I Wydział Cywilny

1. Sędzia Magdalena Ciach*

2. Sędzia Izabela Grzych - Turbak

3. Sędzia Anna Kiliańska

4. Sędzia Ewa Pokutycka

5. St. Ref. Sąd. Anna Gołębiowska

 

II Wydział Karny

6. Sędzia Tamara Flasza - Latosińska

7. Sędzia Jacek Morzycki

8. Sędzia Karolina Sordyl

9. Sędzia Marek Wójcik

10. Sędzia Stanisław Zych

11. Sędzia Aneta Żuraw - Kędziora 

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

12. Sędzia Marek Bajak

13. Sędzia Ziemowit Czech

14. Sędzia Łukasz Gołyski

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

15. PSR Sędzia Edyta Kociubowska

 

V Wydział Gospodarczy

16. V-ce Prezes Sądu Sędzia Andrzej Ciach

17. Sędzia Michał Dudzic 

18. Sędzia Waldemar Wawer

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

19. St. Ref. Sąd. Iwona Dybus-Grosicka

20. St. Ref. Sąd. Elżbieta Piskorz

21. St. Ref. Sąd. Iwona Wiśniewska

*) grubszą czcionką oznaczono przewodniczącego danego wydziału

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p.
 
Zgodnie z art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 j.t.) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje.
Ogłoszenie zawiera informację o:
1) organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
2) dacie powołania;
3) miejscu służbowym (siedzibie) sędziego.

Informacja o powołaniach sędziów w związku z art. 88b u.s.p.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:33
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2024-06-10 09:25
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 32 172