Skip to main content

Elektroniczna skrzynka podawcza

Od maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej.
W celu umożliwienia szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konto użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Aby przesłać wniosek lub skargę do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu drogą elektroniczną obywatel powinien posiadać konto użytkownika w Portalu ePUAP oraz bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kwestie dotyczące tego podpisu regulowane są przepisami ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1173), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z  podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne. Rejestr  podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne prowadzony jest przez Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert) – główny urząd certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce, prowadzony przez departament ochrony Narodowego Banku Polskiego.

Pod adresami stron internetowych podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne zamieszczone są szczegółowe instrukcje i podręczniki jak przejść procedurę uzyskania certyfikatu kwalifikowanego w danym centrum certyfikacji.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

Przydatne Linki: 

Portal e- PUAP

Profil Zaufany

Narodowe Centrum Certyfikacji

 

Lista i odnośniki do stron internetowych Kwalifikowanych Centrów Certyfikacji (Kwalifikowanych Dostawców Usług Zaufania) dostępne są na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 11 137