Monitor Sądowy i Gospodarczy

„Monitor Sądowy i Gospodarczy” jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy.
 
Jego wydawaniem zajmuje się
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Zarejestrowani ogłoszeniodawcy mają możliwość bezpośredniego złożenia ogłoszenia drogą elektroniczną po zalogowaniu się na stronie
http://pdi.ms.gov.pl

UWAGA
Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest wydawany wyłącznie w formie elektronicznej w formacie Portable Document Format (PDF) generowanym w sposób umożliwiający przeszukiwanie i wydruk dokumentu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 499) zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 

OPŁATY

Opłata za opublikowanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest stała i wynosi 100 zł (za ogłoszenie pierwszego wpisu) i 250 zł (za ogłoszenie kolejnych wpisów).

Ogłoszenia wpisów w rejestrze przedsiębiorców dokonywane przez sąd rejestrowy z urzędu są wolne od opłat.

Opłata za opublikowanie ogłoszenia w toku postępowania sądowego (np. o stwierdzenie nabycia spadku, zasiedzenia, uznania za zmarłego, stwierdzenia zgonu, umorzenie weksla, złożenia kwoty do depozyty sądowego, postępowania upadłościowego i naprawczego) jest stała i wynosi 500 zł.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. cena za egzemplarz Monitora Sądowego i Gospodarczego w wersji elektronicznej (do wyboru: w formie zapisu na płycie CD lub informacji mailowej)- wynosi: 14,76 zł (w tym 23 % VAT).

UWAGA!

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych nie współpracuje z „Internetowym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” ani z „Centralnym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”, który podaje adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, oraz żadnymi innymi komercyjnymi publikatorami, a publikowane na tej stronie ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego i nie wywołują skutków prawnych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż przedsiębiorcy nie są zobowiązani do uiszczenia opłat z tytułu publikacji na stronach tzw. „Internetowego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”, „Centralnego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” i innych komercyjnych publikatorów ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a publikowane na tej stronie ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego i nie wywołują skutków prawnych.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY WYDAWANIA MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

FORMULARZE DOTYCZĄCE MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:07
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2012-07-17 13:06
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 6 654