Skip to main content

Nowa Księga Wieczysta

Nowa Księga Wieczysta (NKW) jest projektem informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającym:
  • zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym,
  • przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,
  • wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków,
  • bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,
  • wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.
Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, przy zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych.

Treść ksiąg wieczystych objętych systemem NKW gromadzona jest w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej) udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny, w tym m.in. w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Ekspozytura Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu mieści się w budynku Sądów i Prokuratur (ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg) na parterze pok. 12,  tel.: (0-15) 688-26-76 lub (0-15) 688-26-77 
 
Wydanie odpisów lub zaświadczeń odbywa się po przedłożeniu:

1) wypełnionego wniosku (stosowne wnioski dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości - patrz niżej, lub do wypełnienia na miejscu w punkcie wydawania odpisów),
2) potwierdzenia uiszczenia opłaty przelewem na konto Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu - nr konta :
Narodowy Bank Polski O/ Rzeszów 46 1010 1528 0011 5322 3100 0000

W sytuacji wypełniania wniosku na miejscu należy pamiętać o posiadaniu przy sobie numeru Księgi Wieczystej, której dotyczyć ma wnioskowany odpis z Bazy.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Opłaty

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:

  • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
  • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
  • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FORMULARZE WNIOSKÓW

ELEKTRONICZNA PRZEGLĄDARKA KSIĄG WIECZYSTYCH

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 4 181