Skip to main content

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Magdalena Ciach

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Katarzyna Miłaszewicz

  • pok. 413
  • tel. (0-15) 688-27-28 
  • fax: UWAGA!  dawny numer faxu: 15 688-27-07 został zlikwidowany, w razie potrzeby wysłania faxu należy korzystać z numeru faxu Oddziału Administracyjnego (15 822-99-67)
  • e-mail: wcywilny@tarnobrzeg.sr.gov.pl
  • sekretariat jest czynny: 
    • poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Sekretariat udziela informacji stronom / pełnomocnikom w sytuacji gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZAKRES SPRAW:

W wydziale cywilnym rozpatrywane są sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

W trybie procesowym, w szczególności sprawy o:

1. prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 100.000 złotych;
2. naruszenie posiadania;
3. opróżnienie lokalu mieszkalnego;
4. opróżnienie lokalu użytkowego;
5. wydanie nieruchomości;
6. zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji;
7. pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;
8. unieważnienie aktu notarialnego;
9. uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym ;
10. roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem;
11. ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego;
 
W postępowaniu nieprocesowym, w szczególności sprawy o:
 
1. rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego;
2. stwierdzenie nabycia spadku;
3. dział spadku;
4. podział majątku wspólnego;
5. zasiedzenie;
6. ustanowienie drogi koniecznej;
7. zniesienie współwłasności;
8. rozgraniczenie;
9. uznanie za zmarłego;
10. stwierdzenie zgonu;
 
W postępowaniu egzekucyjnym rozpoznawane są w szczególności sprawy:
 
1. w przedmiocie nadzoru Sądu z urzędu nad komornikiem;
2. w przedmiocie egzekucji sądowej;
3. o nadanie klauzuli wykonalności;
4. o zwolnienie od kosztów sądowych;
5. ze skargi na czynności komornika;
6. o wyłączenie sędziego;
7. o wyjawienie majątku;
8. w przedmiocie egzekucji z nieruchomości; przez zarząd tymczasowy; przez sprzedaż przedsiębiorstwa; przez sprzedaż gospodarstwa rolnego;
9. o wyznaczenie organu egzekucyjnego;
10. o wyznaczenie kuratora dla dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;
11. o zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów notarialnych i w sprawach w postępowaniu wieczystoksięgowym;
12. skargi na odmowę dokonania przez notariusza czynności cywilnoprawnej.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 34 192