Skip to main content

Skargi i wnioski

Organem właściwym do rozpatrywania skarg lub wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu jest Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu. Skargi do protokołu w formie ustnej należy składać w Biurze Obsługi Interesanta.

Nie podlegają rozpoznaniu skargi w zakresie  dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli oraz skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, organem właściwym do ich rozpoznania jest Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.  Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności Prezesa Sądu Rejonowego, organem właściwym do ich rozpoznania jest również Prezes Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 524).

UWAGA!

W oparciu o treść art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 524), w dniu 29 stycznia 2013 roku Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu wydał zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie wnoszenia skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Wszystkie skargi i wnioski kierowane do Prezesa, Wiceprezesa oraz Przewodniczących Wydziałów Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, wnoszone są wyłącznie:

  1. na piśmie drogą pocztową lub przez złożenie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego;
  2. za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: boi@tarnobrzeg.so.gov.pl,                      sekretariat@tarnobrzeg.sr.gov.pl;
  3. w formie ustnej do protokołu (skargi i wnioski do protokołu przyjmują Inspektorzy Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu).
  4. Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów osobiście, po wcześniejszym telefonicznym,  e-mailowym lub osobistym uzgodnieniu terminu, zwłaszcza w ważnych sprawach i wyjątkowych sytuacjach.

 

Załącznik Rozmiar
Komunikat dot. skarg.doc 26 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 727