Kuratorska Służba Sądowa

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych (tzw. kuratorzy dla dorosłych)

 

Kierownik Zespołu: Dorota Kucharzyk

Siedziba Zespołu:

Budynek Sądów i Prokuratur w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39 - 400 Tarnobrzeg

I piętro, pokój nr 124, nr 122

tel. (0-15) 688-27-12 (Kierownik Zespołu)

tel. (0-15) 688-27-14 

tel. (0-15) 688-27-15

tel. (0-15) 688-27-16 

fax. (0-15) 822 99 67

e-mail: kuratorkarny@tarnobrzeg.sr.gov.pl 

Dyżury:

(odbywają się w godzinach pracy Sądu - t.j. w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30):

 

Kurator Zawodowy Dorota Kucharzyk - poniedziałek, wtorek, czwartek

nr tel. 519-401-619

e-mail: dorota.kucharzyk@tarnobrzeg.sr.gov.pl 

 

Kurator Zawodowy Ewa Sapielak - poniedziałek, czwartek

nr tel. 519-401-567

e-mail: ewa.sapielak@tarnobrzeg.sr.gov.pl 

 

Kurator Zawodowy Zofia Nowak - wtorek, piątek

nr tel. 519-401-551

e-mail: zofia.nowak@tarnobrzeg.sr.gov.pl 

 

Kurator Zawodowy Gabriela Miczulis - poniedziałek, piątek  

nr tel. 519-401-524

e-mail:  gabriela.miczulis@tarnobrzeg.sr.gov.pl 

 

Kurator Zawodowy Mariusz Fundament - wtorekśroda

nr tel. 503-680-993

e-mail: mariusz.fundament@tarnobrzeg.sr.gov.pl 

 

Kurator Zawodowy Kamil Dul - środa, czwartek

nr tel. 451-165-927

 


 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

do wykonywania orzeczeń w sprawach nieletnich (tzw. Kuratorzy dla nieletnich)

 

Kierownik Zespołu: Anna Nowak

Siedziba zespołu:

Budynek Sądów i Prokuratur w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, 39 - 400 Tarnobrzeg

IV piętro, pokój nr 418, 417

tel. (0-15) 688-27-33 (Kierownik Zespołu)

tel. (0-15) 688-27-32

fax (0-15) 822 99 67

e-mail: kuratorrodzinny@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Dyżury:

(odbywają się w godzinach pracy Sądu - tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30):

 

Kurator Zawodowy Beata Góra - wtorek, piątek (pok. 418)

nr tel. 502-435-528

e-mail: beata.gora@tarnobrzeg.sr.gov.pl 

 

Kurator Zawodowy Anna Nowak - poniedziałek, środa, czwartek (pok. 418)

nr tel. 519-401-650

e-mail: anna.nowak@tarnobrzeg.sr.gov.pl 

 

Kurator Zawodowy Paweł Szczekocki - środa, piątek (pok. 417)

nr tel. 519-401-571

e-mail: pawel.szczekocki@tarnobrzeg.sr.gov.pl 

 

Kurator Zawodowy Małgorzata Zimnicka - wtorek, czwartek (pok. 417)

nr tel. 519-401-635

e-mail: malgorzata.zimnicka@tarnobrzeg.sr.gov.pl 

 

Kurator Zawodowy Monika Samulak - poniedziałek, czwartek (pok. 417)

tel. 451-165-926

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZAKRES SPRAW:

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
Kuratorami sądowymi są:
  1)  zawodowi kuratorzy sądowi, zwani  kuratorami zawodowymi,
  2)  społeczni kuratorzy sądowi, zwani  kuratorami społecznymi.
Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
 
Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych, w szczególności: sprawują nadzory nad  nieletnimi,
  • sprawują dozory nad skazanymi,
  • nadzorują wykonywanie kary ograniczenia wolności,
  • nadzorują pracę kuratorów społecznych,
  • udzielają pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych.

 

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

 

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego: Małgorzata Zimnicka

Siedziba Ośrodka: ul. Sienkiewicza 217, 39-400 Tarnobrzeg

Tel. 519-401-635

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-03-27 12:26
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu: 2023-03-29 12:20
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 25 015