Skip to main content

Kuratorska Służba Sądowa

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych (tzw. kuratorzy dla dorosłych)

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach nieletnich (tzw. Kuratorzy dla nieletnich)

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

 

ZAKRES SPRAW:

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
Kuratorami sądowymi są:
  1)  zawodowi kuratorzy sądowi, zwani  kuratorami zawodowymi,
  2)  społeczni kuratorzy sądowi, zwani  kuratorami społecznymi.
Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
 
Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych, w szczególności: sprawują nadzory nad  nieletnimi,
  • sprawują dozory nad skazanymi,
  • nadzorują wykonywanie kary ograniczenia wolności,
  • nadzorują pracę kuratorów społecznych,
  • udzielają pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 27 155