Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

Stanowisko pracy
Sekretarz sądowy

Dyrektor Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ogłasza konkurs na staż urzędniczy - docelowo sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu w wymiarze pełnego etatu.

Sygnatura konkursu: KD-1231-62/17

Szczegóły ogłoszenia: t.j. niezbędne i preferowane wymagania, potrzebne do złożenia dokumenty, oraz warunki i procedura przeprowadzania naboru - do wglądu i pobrania w załączniku "ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy".

Termin i miejsce składania kandydatur: do dnia 20 października 2017r. do godz. 15:30 w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg (w przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego - na kopercie należy zamieścić nazwę Sądu, dane nadawcy i oznaczenie "konkurs" z podaniem sygnatury konkursu).

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 


Opublikowano komunikat z dnia 25 października 2017r. dotyczący konkursu na staż urzędniczy - docelowo sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu, stanowiący listę osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu.


Opublikowano komunikat z dnia 03 listopada 2017r. dotyczący konkursu na staż urzędniczy - docelowo sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu, stanowiący listę osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu.


Opublikowano komunikat z dnia 14 listopada 2017r. dotyczący konkursu na staż urzędniczy - docelowo sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu, wskazujący kandydata do zatrudnienia.


Szczegóły w załącznikach.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2017-10-09 13:38
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu: 2018-06-13 02:22
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 119