Krajowy Rejestr Sądowy

 

Punkt Informacji Krajowego Rejestru Sądowego

Kierownik: Pani Małgorzata Baska

Punkt wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego mieści się na parterze budynku Sądów i Prokuratur, przy głównym wejściu (pok. nr 15).

telefon kontaktowy/fax:

(0-15) 688-25-00

e-mail: monitor@tarnobrzeg.sr.gov.pl

Dane adresowe:
Punkt Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wtorek - piątek: w godzinach od 7.30 do 15.30

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Krajowy Rejestr Sądowy stanowi scentralizowaną, informatyczną bazę danych, która składa się z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.
Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 Nr 168, poz. 1186 z późniejszymi zmianami) i działa od dnia 1 stycznia 2001 r.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Działa w oparciu o Centralną Informację KRS składającąj się z Centralnej Informacji i oddziałów,  które zajmują się wydawaniem odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz udzielają informacji z rejestru po złożeniu wniosku w postaci papierowej, elektronicznej, a także udostępniają drogą elektroniczną, za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych aktualne informacje o podmiotach wpisanych do rejestru wraz z możliwością ich wydruku.
Ponadto Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych podmiotach, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu mieści się w budynku Sądów i Prokuratur ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, parter, pok. nr 15, tel: 15 823 48 80 wew. 437).

Tutejszy Punkt Informacyjny wchodzi w skład Oddziału Centralnej Informacji KRS w Rzeszowie (Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-303  Rzeszów, parter, pok. 0.62 tel. 17 715 22 00)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wydanie odpisów lub zaświadczeń odbywa się po przedłożeniu:

1)  wypełnionego wniosku (stosowne wnioski dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, lub do wypełnienia na miejscu w punkcie wydawania odpisów),

2) potwierdzenia uiszczenia opłaty (wpłaty można dokonać w Kasie Sądu Rejonowego - na parterze budynku, lub przelewem na konto Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu) - nr konta :

NBP O/Rzeszów 46 1010 1528 0011 5322 3100 0000

W sytuacji wypełniania wniosku na miejscu należy pamiętać o posiadaniu przy sobie numeru KRS (dziesięciocyfrowy) podmiotu, którego dotyczyć ma wnioskowany odpis z rejestru. Jeśli podmiot posiada wpisany do Rejestru numer NIP lub REGON - istnieje możliwość znalezienia podmiotu przy użyciu tych danych.

Obecnie obowiązujące opłaty wynoszą:

  • za odpis aktualny - 30 zł
  • za odpis pełny - 60 zł
  • za wydanie zaświadczenia - 15 zł
  • za wydanie wyciągu - 10 zł (za pierwszy dział - obowiązkowy), za każdy następny (wedle potrzeby) - 5 zł
  • za znalezienie właściwego numeru KRS (w sytuacji braku możliwości identyfikacji podmiotu za pomocą innych danych: NIP, REGON) - 5 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

DODATKOWE INFORMACJE

FORMULARZE WNIOSKÓW O WYDANIE ODPISÓW / WYCIĄGÓW / ZAŚWIADCZEŃ

FORMULARZE WNIOSKÓW O DOKONANIE WPISÓW LUB ZMIAN W REJESTRACH

OPŁATY W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM I ZA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI Z KRS

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:05
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-06-21 15:16
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 10 204