Skip to main content

Serwisy Prawnicze

 

POLSKIE SERWISY PRAWNICZE

Lex - Polski Serwer Prawa
http://www.prawo.lex.pl

Dom Wydawniczy ABC
http://www.abc.com.pl

LexisNexis
http://www.lexisnexis.pl

C.H. Beck
http://www.beck.pl

Infor
http://www.infor.pl

Kwartalnik nieruchomości:

https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/

 

EUROPEJSKIE SERWISY PRAWNICZE

Baza teleadresowa polskich placówek dyplomatycznych za granicą
http://bazateleadresowa.poland.gov.pl/

Dokumenty Komisji Europejskiej
http://europa.eu/documentation/index_pl.htm

Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

Europa Glossary
http://ec.europa.eu/enterprise/glossary/index_pl.htm

Portal Unii Europejskiej
http://europa.eu/index_pl.htm

Europejski Atlas Sądowniczy
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/

Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_pl.htm

Europejski portal e-sprawiedliwość
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=pl&sufix=17

EUROVOC Thesaurus
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=pl/&cl=plnode

Numery podatników VAT
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies

Organy międzyinstytucjonalne Unii Europejskiej
http://europa.eu/institutions/interinstitutional/index_pl.htm

Prawo własności intelektualnej
http://ec.europa.eu/youreurope/business/competing-through-innovation/protecting-intellectual-property/poland/index_pl.htm

Publiczny rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=PL

Wielojęzykowy bank terminów Komisji Europejskiej
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/962&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Znaki towarowe i wzory
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do

 


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 3 965