Skip to main content

Prowadzone rejestry, ewidencje

Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są na podstawie:

  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.).

Prowadzone rejestry, ewidencje i wykazy:

Lista biegłych sądowych prowadzona i udostępniana jest dla zainteresowanych w Sądzie  Okręgowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27. W szczególności lista ta udostępniana jest stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze.

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertoria;
  • wykazy;
  • kartoteki (zbiory kart);
  • zbiory wokand;
  • księgi pomocnicze.

Dane zawarte w rejestrach, urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania, a także na żądanie uprawnionych osób.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 366