Skip to main content

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Tarnobrzegu przy Sadzie Rejonowym w Tarnobrzegu został powołany na mocy zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 02.11.2015 roku. Początkowo siedzibą ośrodka kuratorskiego był lokal znajdujący się w centralnej części miasta Tarnobrzega. Z uwagi na zwiększające się potrzeby na coraz szerszą działalność resocjalizacyjną, a także licznie realizowanie projekty dotychczasowa siedziba ośrodka zaczęła stwarzać pewne ograniczenia. Stąd też podjęto działania w ścisłej współpracy z władzami miasta, które zaowocowały pozyskaniem nowego lokalu. Od stycznia 2022 roku siedziba ośrodka mieści się na terenie miasta Tarnobrzega przy ulicy Sienkiewicza 217. W nowym lokalu jest duża przestrzeń, która został podzielona na trzy części: w jednej z nich odbywają się zajęcia, w drugiej jest sala komputerowa, trzecia to aneks kuchenny w pełni wyposażony w sprzęt AGD. Ponadto w nowym lokalu są dwie toalety oraz pokój przeznaczony do indywidualnych rozmów z wychowankami. Pomieszczenia są po remoncie. W lokalu są doprowadzone wszystkie media, lokal posiad łącze internetowe. 

Zajęcia w ośrodku odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. W ośrodku pracuje 4 kuratorów zawodowych, pedagog oraz nauczyciel wychowania fizycznego. Kadra ośrodka prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Zajęcia sportowe prowadzone są w każdą środę i piątek, natomiast zajęcia z pedagogiem prowadzone są w każdy wtorekWychowankowie ośrodka kuratorskiego biorą udział w zajęciach socjoterapeutycznych oraz treningu umiejętności społecznych prowadzonych przez wychowawców. Zajęcia prowadzone były metodą pracy grupowej a także metodą indywidualnych przypadków.

W okresie od 01 marca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku w Ośrodku Kuratorskim były realizowane zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne u nieletnich. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga.

W okresie od września do grudnia 2022 roku w Ośrodku Kuratorskim były prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne.

Aktualności z pracy Ośrodka

 

Kierownik Ośrodka KuratorskiegoMałgorzata Zimnicka

Siedziba Ośrodka: ul. Sienkiewicza 217, 39-400 Tarnobrzeg

Tel. 519-401-635

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 554