Skip to main content

Monitor Sądowy i Gospodarczy

„Monitor Sądowy i Gospodarczy” jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy.
 
Jego wydawaniem zajmuje się
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Zarejestrowani ogłoszeniodawcy mają możliwość bezpośredniego złożenia ogłoszenia drogą elektroniczną po zalogowaniu się na stronie
http://pdi.ms.gov.pl

 

OPŁATY:

Opłata za opublikowanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego jest stała i wynosi 100 złOpłatę tę pobiera się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu.

Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia dokonywanego w toku postępowania sądowego, innego niż wymienione w ust. 1, oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest stała i wynosi 500 zł.

Opłatę za pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%.

Opłaty, o których mowa powyżej pobiera się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1957)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJE DODATKOWE

FORMULARZE DOTYCZĄCE MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

WYSZUKIWARKA OGŁOSZEŃ

PRZEGLĄD MONITORÓW

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 6 873