Skip to main content

Małoletnie ofiary i świadkowie przestępstw

Każdy dorosły: rodzic, opiekun, nauczyciel, lekarz, pedagog i inne osoby stykające się z dziećmi, ma obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego - Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, jeżeli posiadł wiedzę lub obawę o tym, że małoletnie dziecko jest krzywdzone. Przy złożeniu zawiadomienia nie jest wymagana zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka. Zawiadomienia sądu dokonuje się podając dane personalne dziecka i jego rodziny, ich adres zamieszkania oraz opisuje się nieprawidłowości w rodzinie. Nie ponosi się żadnych opłat sądowych.

Małoletnie dzieci są szczególnie chronione, gdy poddawane są przesłuchaniu. W oparciu o regulację wynikająca z art. 185a k.p.k. małoletnie dziecko, które w chwili przesłuchania nie ukończyło 15 lat, a zostało pokrzywdzone przestępstwami z rozdziałów XXV i XXVI k.k. (przestępstwa seksualne i przeciwko rodzinie i opiece) ma mieć zapewnione jednorazowe przesłuchanie w toku całego postępowania. Tryb tego przesłuchania ma moc obligatoryjną. Przesłuchanie dziecka poniżej 15 roku życia odbywa się w przyjaznym pokoju przesłuchań, w obecności psychologa. Polski Kodeks karny wyznacza jako kryterium bycia ofiarą wykorzystania seksualnego wiek poniżej 15 lat. Zgodnie z prawnymi regulacjami nie ma zatem znaczenia, czy dziecko zgadza się na aktywność seksualną, czy nawet o nią samo prosi lub też nie ma w związku z nią poczucia doznanej krzywdy.   

W oparciu o regulację wynikającą z art. 185b k.p.k. małoletnie dziecko, które w chwili przesłuchania nie ukończyło 15 lat, a było świadkiem (nie ofiarą) w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub o przestępstwa seksualne określone w rozdziale XXV k.k.  na wniosek opiekuna prawnego może mieć zapewnione jednorazowe przesłuchanie w toku całego postępowania. Tryb tego przesłuchania ma moc fakultatywną. Przesłuchanie dziecka poniżej 15 roku życia odbywa się w przyjaznym pokoju przesłuchań, w obecności psychologa.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

 

Telefon informacyjno-interwencyjny Rzecznika Praw Dziecka - (0-22) 696-55-50.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

tel. 801 120 002 (płatny pierwszy impuls)

 

źródło: http://tarnobrzeg.so.gov.pl/content/małoletnie-ofiary-i-świadkowie-przestępstw


Ponadto na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują także Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Ośrodki mieszczą się w:

Rzeszowie    przy ulicy Leszczyńskiego 3, tel. 17 858 10 33,

Rzeszowie    przy ul. Fredry 4 pokój nr 57 i 58 (na 4 piętrze)

Strzyżowie   przy ul. Dąbrowskiego 10 pokój nr 2 (na parterze)

Krośnie         przy ulicy Czajkowskiego 17, tel. 515 256 298,

Przemyślu     przy ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, tel. 576 190 451.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 016