Konkurs na staż urzędniczy - docelowo sekretarz sądowy

Stanowisko pracy
Staż urzędniczy - docelowo sekretarz sądowy

Sygnatura konkursu: KD-1231-58/20

Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu (pok. 16) lub za pośrednictwem poczty na adres Sądu do dnia 31 października 2020r. do godz. 15:30 (w przypadku nadania zgłoszenia przez pocztę decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem "konkurs" i sygnatury konkursu.

Wszelkie informacje na temat wymaganych dokumentów oraz ich wzory - do wiadomości i wykorzystania w załącznikach.


Ukazał się komunikat z wynikami III-go etapu konkursu (komunikat dot. zatrudnienia).


Ukazał się komunikat z II-go etapu konkursu z listą osób zakwalifikowanych do III etapu, który odbędzie się 24.11.2020r. o godz. 13:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, na parterze, w sali konferencyjnej.


Ukazał się komunikat z I-go etapu konkursu z listą osób zakwalifikowanych do II etapu, który odbędzie się 16.11.2020r. o godz. 10:00 (I grupa) i 11:00 (II grupa) w siedzibie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, na parterze, w sali konferencyjnej.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-10-19 14:50
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu: 2020-11-24 16:22
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 673