Skip to main content

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Michał Dudzic

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Pani Małgorzata Kubańska

 • pok. 110
 • tel. (0-15) 688-27-02
 • e-mail: wpracy@tarnobrzeg.sr.gov.pl
 • sekretariat jest czynny:
  • poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Sekretariat udziela informacji stronom / pełnomocnikom w sytuacji gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZAKRES SPRAW:

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy:

 1. gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100.000 zł, m.in. o:
  • wynagrodzenie za pracę,
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
  • ekwiwalent pieniężny za urlop,
  • rentę wyrównawczą, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  • odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez pracownika,
  • odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji,
  • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
 2. bez względu na wartość przedmiotu sporu sprawy o:
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy – oraz łącznie z nim dochodzone roszczenia,
 • przywrócenie do pracy – oraz łącznie z nim dochodzone roszczenia,
 • przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy – oraz łącznie z nim dochodzone roszczenia,
 • odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • dotyczące kar porządkowych – oraz roszczenia z tym związane,
 • dotyczące świadectwa pracy – oraz roszczenia z tym związane.
Z zakresu ubezpieczeń społecznych IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje odwołania od decyzji organów rentowych, m.in. o:
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek pogrzebowy,
 • świadczenia jednorazowe i krótkoterminowe z ubezpieczenia wypadkowego ZUS oraz KRUS,
 • ustalenie niepełnosprawności,
 • ustalenie stopnia niepełnosprawności,
 • świadczenia odszkodowawcze pozostające w związku z czynną służbę wojskową, albo służbą w Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Celnej.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył: admin1
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminsr
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 15 710