Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie

Uprzejmie informujemy o kolejnych Ośrodkach dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działających w ramach „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2018”  .

Ośrodki te funkcjonują:

w Rzeszowie przy ul. Fredry 4 pokój nr 57 i 58 (na 4 piętrze)

w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10 pokój nr 2 (na parterze)

Z uzyskanych informacji wynika, że w ramach projektu ośrodki są w stanie pokrywać dla osób najbardziej potrzebujących koszty związane z edukacją ogólnokształcącą odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych, koszty świadczeń zdrowotnych nierefundowanych przez NFZ. Są także w stanie realizować finansowanie dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych oraz kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Poradnictwo prawne i psychologiczne będzie prowadzone do 31.12.2018 r., aby skorzystać z bezpłatnej porady należy się wcześniej umówić u osoby pierwszego kontaktu:

w Rzeszowie telefonicznie 178620122 / 796600429 lub osobiście w godzinach pracy.

w Strzyżowie telefonicznie 699671598 lub osobiście w godzinach pracy.

Ponadto w tym roku istnieje możliwość dla świadków przestępstw skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Pełny Wykaz Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem dostępny jest na stronie:

http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/siec-pomocy/

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-03-22 08:09
Wytworzył: adminsr
Publikacja w dniu: 2018-03-22 08:10
Opublikował: adminsr
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 462