Prawa i obowiązki

Broszury „Prawa i obowiązki w sądzie i prokuraturze” to kolejne działanie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” realizowanego przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

Wspomniane broszury zawierają skondensowane informacje jako odpowiedź na często zadawane pytania i liczne wątpliwości, wynikające z konieczności załatwiania spraw w sądzie. Dołączone do nich wzory pism procesowych to praktyczne uzupełnienie publikacji.

Poniżej prezentujemy dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości broszury:

 

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Dostępne wzory pism:


Obywatel w postępowaniu karnym

Dostępne wzory pism:


Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Dostępne wzory pism:   

 

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

źródło: http://tarnobrzeg.so.gov.pl/content/prawa-i-obowiązki