Podstawa prawna

Status

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu jest sądem powszechnym funkcjonującym w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych sądów rejonowych o ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 180, poz.1508 z późn.zmianami) oraz w oparciu ustawę z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz.1070 z poźn.zm.)

podstawa prawna: § 8 ust. 2 pkt 34 lit. e) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości - Dz. U. nr 180, poz. 1508)