Majątek Sądu

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu nie dysponuje własnym majątkiem nieruchomym, ani pojazdami.

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu korzysta z budynku przy ul. Sienkiewicza 27 w Tarnobrzegu (parteru, I, IV i V piętra) stanowiącego mienie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu .

Działka, na której posadowiony jest budynek stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Prezesa Sądu Okręgowego.

Na majątek Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu składa się mienie ruchome w postaci wyposażenia biur, sekretariatów wydziałowych, sal rozpraw (meble, sprzęt elektroniczny).