lokalizacja, godziny urzędowania, kontakt

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) wraz ze stanowiącą jego integralną część Czytelnią Akt mieści się w budynku Sądu przy ul. Sienkiewicza 27 – na parterze, przy wejściu głównym.

Interesanci przyjmowani są:

  • osobiście w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
  • na stanowiskach telefonicznych w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerami telefonów  (0-15) 688-25-14 do 17;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: boi@tarnobrzeg.so.gov.pl
  • numer fax-u BOI (0-15) 688-26-78

 

W Biurze Obsługi Interesanta przyjmowane są także skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, które następnie przekazywane są do rozpoznania Prezesowi Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.