Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

Funkcję tę sprawuje:

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Karolina Barańska

 


 

 V- ce Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

Funkcję tę sprawuje:

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Edyta Kociubowska

 


Sekretariat: