Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

Stanowisko pracy: 
Sekretarz sądowy

Dyrektor Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ogłasza konkurs na staż urzędniczy - docelowo sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu w wymiarze pełnego etatu.

Sygnatura konkursu: KD-1231-62/17

Szczegóły ogłoszenia: t.j. niezbędne i preferowane wymagania, potrzebne do złożenia dokumenty, oraz warunki i procedura przeprowadzania naboru - do wglądu i pobrania w załączniku "ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy".

Termin i miejsce składania kandydatur: do dnia 20 października 2017r. do godz. 15:30 w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg (w przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego - na kopercie należy zamieścić nazwę Sądu, dane nadawcy i oznaczenie "konkurs" z podaniem sygnatury konkursu).

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 


Opublikowano komunikat z dnia 25 października 2017r. dotyczący konkursu na staż urzędniczy - docelowo sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu, stanowiący listę osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu.


Opublikowano komunikat z dnia 03 listopada 2017r. dotyczący konkursu na staż urzędniczy - docelowo sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu, stanowiący listę osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu.


Opublikowano komunikat z dnia 14 listopada 2017r. dotyczący konkursu na staż urzędniczy - docelowo sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu, wskazujący kandydata do zatrudnienia.


Szczegóły w załącznikach.

ZałącznikWielkość
Komunikat z III etap konkursu.pdf122.25 KB
komunikat z dnia 03.11.2017r. - lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu.pdf194.34 KB
komunikat z dnia 25.10.2017r. - lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu.pdf271.31 KB
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy.pdf933.21 KB
Regulamin konkursu na staż urzędniczy.pdf1.36 MB
kwestionariusz osobowy.doc30.5 KB
Oświadczenie o niekaralności.doc22 KB
Oświadczenie o prowadzonych postępowaniach.doc22 KB
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.doc22 KB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc23 KB