Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

Stanowisko pracy: 
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

Dyrektor Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ogłasza konkurs na staż urzędniczy - docelowo stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 1/8 etatu oraz stanowisko inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej w wymiarze 1/8 etatu w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

Sygnatura konkursu: KD-1231-45/17

Szczegóły ogłoszenia: t.j. niezbędne i preferowane wymagania, potrzebne do złożenia dokumenty, oraz warunki i procedura przeprowadzania naboru - do wglądu i pobrania w załączniku "ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy".

Termin i miejsce składania kandydatur: do dnia 22 sierpnia 2017r. do godz. 15:30 w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg (w przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego - na kopercie należy zamieścić nazwę Sądu, dane nadawcy i oznaczenie "konkurs" z podaniem sygnatury konkursu).

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


Opublikowano komunikat z dnia 30 sierpnia 2017r. dotyczący I etapu konkursu na staż urzędniczy i listę osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu.


Opublikowano komunikat z dnia 7 września 2017r. dotyczący II etapu konkursu na staż urzędniczy i listę osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu.


Opublikowano komunikat z dnia 21 września 2017r. dotyczący wyników III etapu konkursu - dokonanego przez Komisję Konkursową wyboru na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej

ZałącznikWielkość
wyniki III etapu - rozstrzygnięcie konkursu.pdf246.95 KB
wyniki II etapu konkursu.pdf208.38 KB
komunikat o wynikach I etapu konkursu.pdf239.35 KB
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy.pdf1.96 MB
Regulamin konkursu na staż urzędniczy.pdf1.57 MB
kwestionariusz osobowy.doc30.5 KB
Oświadczenie o niekaralności.doc22 KB
Oświadczenie o prowadzonych postępowaniach.doc22 KB
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.doc22 KB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc23 KB