Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

Funkcję tę sprawuje: Teresa Krociel

I piętro, pokój nr 102

tel: 015 688-25-34

 

Oddział administracyjny

V piętro, pokój nr 513

tel. 015 688-26-16

fax: 015 688-27-12

e-mail:  sekretariat@tarnobrzeg.sr.gov.pl