Kadra Ośrodka

Pracownikami ośrodka są psycholodzy, pedagodzy, lekarz psychiatra i pediatra oraz pracownik administracji.

Funkcje kierownika ośrodka pełni Danuta Wojtysiak

Psycholodzy:

Jolanta Chwałek

Beata Piaseczna-Sokół

Danuta Wojtysiak

Pedagodzy:

Halina Czajkowska

Ewa Jemioło

Lucyna Mąsior

Lekarz psychiatra:

Teresa Budzyń

Lekarz pediatra:

Teresa Niezgoda-Pachuta

Pracownik administracji:

Iwona Bogdańska