Dyrektor Sądu

Funkcję tę sprawuje: Małgorzata Sobierajska

 

  • tel. (015) 688-25-35
  • fax (015) 688-27-04
  • godziny urzędowania:

                       poniedziałek 8:00 - 16:00

                       wtorek - piątek 7:30 - 15:30