Dyrektor Sądu

Funkcję tę sprawuje: Małgorzata Sobierajska

 

                       poniedziałek 8:00 - 16:00

                       wtorek - piątek 7:30 - 15:30