Ławnicy

W Sądzie Rejonowym działającym jako sąd pierwszej instancji ławnicy orzekają (sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników) wyłącznie w sprawach zakresu prawa pracy:

  • o ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  • naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane,
  • odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

ZałącznikWielkość
lawnicy-karta-zgłoszenia.doc60 KB
Prawo o ustroju sądów powszechnych - ławnicy.doc60.5 KB
rozporządzenie w sprawie zgłaszania ławników.doc30 KB
rozporządzenie w sprawie zgłaszania ławników AKTUALNE.doc23.5 KB